Nordiskt Byggsymposium 6-7 september 2019

Den 6-7 september var det dags för årets upplaga av Nordiskt Byggsymposium, denna gång i Köpenhamn med fokus på klimat och miljö. Nordiskt Byggsymposium består av systerorganisationer till SBR från Danmark, Norge, Finland, Island samt Färöarna.

Dag 1
Första föreläsningen handlade om hur Danmark ska bygga för att klara extremväder med tanke på klimatförändringarna. Vi fick en genomgång över hur temperaturen i Danmark kommer förändras i framtiden om vi inte gör någon ändring kring koldioxidutsläppen. Blir det ingen förändring kommer Danmark bli varmare och nederbörden att öka vilket i sin tur leder till fler översvämningar.

Andra föreläsningen handlade om hur man bygger städer för att klara av ett förändrat klimat. Under 2011 kom det ett så kraftigt skyfall under 2 timmar i Köpenhamn  så att det orsakade skador till ett värde av 800 miljoner Euro. De senaste åren har man arbetat mycket med att bygga olika lösningar för detta, bland annat skyfallsboulevarder som transporterar vattnet, rör under marken och vattenvägar som försenar vattnet genom fler grönområden.  Dessa projekt har varit dyra men man har kalkylerat att detta vida understiger de kostnader som extremväder kommer orsaka i skador.

Vi åkte sedan till ett område i Köpenhamn som heter Østerbro vilket är Köpenhamns första distrikt som är anpassat till klimatförändringar. Köpenhamns stad arbetar tillsammans med Köpenhamns verktygsföretag HOFOR, miljöcentret Østerbro och invånarna i grannskapet om en gemensam vision: Att göra grannskapet Østerbro till det grönaste grannskapet i Köpenhamn och samtidigt utrusta området för att motstå de stora mängder regn som de har upplevt under de senaste åren. För mer information om detta klicka här.

Dag 2

Först var det samtliga länders tur att berätta om vad som händer inom byggsektorn hos dem gällande FNs globala mål 2030 och därefter var det dags för ett till studiebesök, denna gång åkte vi till ett kvarter som kallas för: ”The Resource Rows” Detta projekt har handlat om att bygga med återvunnit material i fasad, fönster, golv och så vidare. Det första av sitt slag i Danmark. Man har räknat ut att användandet av återvunnet material kan leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 70% i byggfasen. För att läsa mer om detta projekt klicka här.

Efter intensiva dagar var det dags för avslutande middag på Tivoli. Nästa år hålls Byggsymposiet på Island.

Aktuellt

Nyheter

KA-nytt nr 2/2023

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Du finner utskicket här.   

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 5/2023

Nya styrelsemedlemmar, motion och solcellsbesiktningskurs   Bästa medlem, På förbundsstämman i Göteborg omvaldes Anders Hedén, enhälligt, som förbundsordförande. Två nya ledamoter och 2 nya suppleanter

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.