Internationellt certifierad passivhusexpert

Vill du lära dig hur man bygger hållbart från första pennstreck till inflyttning?

Då ska du gå Sveriges enda utbildning till passivhusexpert.

Kursdagarna ger dig en helhetskunskap om byggnaders former, klimat-skalet, samt tekniska lösningar och dess konsekvenser för klimatet. Vidare behandlas även energirenovering av äldre byggnader, ekonomi och livscykelanalyser. Dessutom ingår energiberäkningsprogrammet PHPP i kursavgiften.

Innehåll:

– Hur husets utformning påverkar energiförbrukningen, komfort och byggkostnader

– Hur konstruktioner och komponenter som fönster kan garantera en hållbar byggnad

– Hur köldbryggor undviks redan i ritningsstadiet och hur lufttätheten kan garanteras

– Vilka värme- och ventilationssystem som är mest energieffektiva och ekonomiska

– Hur samordning och kvalitetssäkring av projektgruppen optimeras

Kursen genomförs i tre block där några dagar sker fysiskt, och andra sker digitalt, se nedan program.

Utöver de åtta fasta dagarna i kursen går det även att välja till studiebesök i ett passivhus samt en repetitionsdag inför provet. Tentamens- och certifieringsavgifter tillkommer.
Anmälan enligt nedan.

Målgrupp

Arkitekter, konsulter, beställare, fastighetsägare, tillverkare, samt byggare och andra som vill lära sig mer om passivhus.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Observera att två halvdagar sker på engelska. Det är dagarna som handlar om energibalansberäkningen i PHPP, då även programmet är på engelska.

Kursmaterial

Kursmaterial ingår i avgiften, och även energibalansberäkningsprogrammet PHPP med tillhörande handbok.

Med dessa verktyg är du efter avslutad kurs väl rustad att beställa, projektera, utföra och kvalitetsövervaka byggnationen av energi- och kostnadseffektiva hus.

Program


Block 1: Två heldagar fysiskt, samt två efterföljande halvdagar digitalt

Block 2: Tre heldagar fysiskt.

Block 3: En dag digitalt följt av en dag fysiskt, därefter en dag tillval av studiebesök, samt tillval av en dag repetitionsdag digitalt.

Tentamen: Digitalt

Samtliga block har sammanhängande dagar.

Kostnad

Kostnad kursen: 28 500 kr exklusive moms (SBR samt IG-passivhusmedlemmar 25 500 kr exklusive moms)

Kostnad tentamen: 5 000 kr exklusive moms

Kostnad studiebesök samt repetitionsdagen är totalt 2 000 kronor exklusive moms. (SBR och passivhusmedlemmar 1 800 kr exklusive moms

Datum hösten 2023:

Block 1: 12-15 september, där 12-13 är på plats i Stockholm under två heldagar. Den 14-15  är två förmiddagar digitalt. 

Block 2: 10-12 oktober, heldagar på plats i Stockholm

Block 3: 14-17 november där dag 1 är digitalt, dag 2 fysiskt i Stockholm och den 16-17 är tillvalsdagar för studiebesök samt repetitionsdag. Dessa dagar är enbart för de som gått kursen. 

Tentamen: Digitalt den 29 november. Tentamen är enbart för de som har gått kursen. 

Anmälan görs här.

Aktuellt

Nyheter

AEEBC vårliga konferens

Den 23-24 maj var Utbildningsansvarig Linn Bessner, med på den vårliga konferensen med AEEBC. AEEBC grundades 1990 och representerar bygg- fastighets- och konstruktionsexperter inom Europa och

Läs mer »

Nytt poddavsnitt släppt

I senaste avsnittet hade jag ett samtal med Jonas Granberg, medlem i SBRs expertgruppstyrelse för entreprenadbesiktning. Samtalet handlade om Garantibesiktning. Vad innebär en garantibesiktning? När

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.