Hållbarstad.se – en webbplats för kunskapsspridning och goda exempel

Boverket skriver att: ” Webbplatsen samlar aktuella stöd och utlysningar som kopplar till hållbar stadsutveckling. Den fungerar också som en ingång till kunskapsmaterial inom området, i form av:

  • regler
  • vägledningar
  • lärande exempel 
  • aktuell forskning.”

Läs mer här

Aktuellt

Nyheter

KA-nytt nr 2/2023

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Du finner utskicket här.   

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 5/2023

Nya styrelsemedlemmar, motion och solcellsbesiktningskurs   Bästa medlem, På förbundsstämman i Göteborg omvaldes Anders Hedén, enhälligt, som förbundsordförande. Två nya ledamoter och 2 nya suppleanter

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.