Geoteknik ur ett livscykelperspektiv

Genom att tillämpa livscykelberäkningar där man utvärderar hela konstruktionens livscykel, från råmaterialutvinning till slutskedet, kan ett mer hållbart val av en konstruktions utformning göras. I syfte att skapa förutsättningar för att minska både konstruktionens miljöpåverkan och kostnader utvecklar man nu på avdelningen för Jord- och bergmekanik på KTH just sådana beräkningsmetoder. Här skriver forskarna på KTH om det pågående projektet som sker med finansiering från Sven Tyréns Stiftelse och Trafikverket. 

Läs mer här

Aktuellt

Nyheter

Artiklar på Hemnet

Från idag och 6 veckor framåt har vi flera olika artiklar uppe på hemnet.  Du finner dem via nedan länkar: Artikel om Dolda fel här.

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.