Framtidens kontor, kombinerar hållbarhet med varumärke, hälsa och flexibilitet

Ett kontor är inte längre enbart en fysisk arbetsplats, det fungerar numera även som en viktig varumärkesbärare och förlängning av ett företags kärnvärden och värderingar. Kontorsmiljön är i många fall också en plats för inspiration. Kontoret bidrar till att stärka ett företags attraktivitet och identitet mot såväl befintliga som presumtiva kunder och medarbetare. Flexibilitet, samutnyttjande och att befinna sig i rätt sammanhang med likasinnade kontorsgrannar är några av kontorsmarknadens hetaste trender just nu.

Läs hela artikeln här.

Aktuellt

Nyheter

KA-nytt nr 2/2023

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Du finner utskicket här.   

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 5/2023

Nya styrelsemedlemmar, motion och solcellsbesiktningskurs   Bästa medlem, På förbundsstämman i Göteborg omvaldes Anders Hedén, enhälligt, som förbundsordförande. Två nya ledamoter och 2 nya suppleanter

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.