Dammbygget vid Hylte kraftverk -Samlar kompetens från hela landet

När renoveringen av kraftverksdammen vid Hyltebruk står färdig våren 2020 har kraftverket fått en ny betongdamm med fyra utskovsluckor, två nya jorddammar och nio dammar är förstärkta. De nya dammarna ska klara att kontrollerat avlasta ett 10000-årsflöde.

Läs hela artikeln här.

Aktuellt

Nyheter

KA-nytt nr 2/2023

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Du finner utskicket här.   

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 5/2023

Nya styrelsemedlemmar, motion och solcellsbesiktningskurs   Bästa medlem, På förbundsstämman i Göteborg omvaldes Anders Hedén, enhälligt, som förbundsordförande. Två nya ledamoter och 2 nya suppleanter

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.