Dags att se över lagstiftningen gällande överlåtelse av småhus

De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Köpare har en lagstadgad undersökningsplikt och säljare enligt rättspraxis en viss upplysningsplikt. Mäklaren ska vara opartisk och verka för att säljare och köpare upplyses om och fullgör sina respektive skyldigheter. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. Tvister efter fastighetsöverlåtelser är trots detta vanliga och ofta mycket kostsamma. Varför är det så och går det att göra något åt?

SBRs Kompetensråd har genom överlåtelsebesiktningsman Pia Engman skrivit en artikel i branschtidningen Husbyggaren som beskriver hur marknaden fungerar idag och förslag på åtgärder som skulle minska tvister vid överlåtelsebesiktning. I beskrivningen av hur marknaden fungerar framkommer en rad problem som drabbar både köpare och säljare. I artikeln kommer SBRs kompetensråd också med flera åtgärdsförslag för att komma till rätta med dessa problem.

Lagstiftningen i Sverige behöver ses över

SBR menar att lagstiftningen i Sverige behöver ses över för att bättre skydda både säljare och köpare och motverka senare tvister.

Säljaren behöver få ett större ansvar att deklarera husets skick och att så kallade friskrivningsklausuler inte kan accepteras. Om information saknas eller är missvisande kan säljaren hållas ansvarig.

All ersättning mellan besiktningsmän/företag och mäklare/företag bör förbjudas. Ofta finns avtal mellan besiktningsföretag och mäklare/mäklarföretag, med ersättning som utgår för förmedlade uppdrag. Denna intäkt av så kallad sidoverksamhet räknades tidigare som förtroenderubbande men är numera laglig så länge ersättningen är ”ringa”. Den måste redovisas till kunderna bara om den kommer aktuell mäklare till del. Vi har exempel på att dessa avtal innebär ersättningar på flera tusen kronor per besiktning, som inte redovisas för kunderna eftersom utbetalningen sker till mäklarföretaget och inte direkt till mäklaren.

Det bör vara obligatoriskt med en överlåtelsebesiktning av en oberoende besiktningsman med en garanterad kompetens. Att informera köpare om vad de har att förvänta av fastigheten de önskar köpa kräver en bred kunskap om byggteknik och material genom tiderna, kända riskkonstruktioner, fuktmekanik, fastighetsjuridik m.m. Idag kan vem som helst kalla sig besiktningsman och utföra besiktning utan verifierad kunskapsnivå, utbildning eller ansvarsförsäkring.

I Norge har lagstiftningen nyligen skärpts. Lagen syftar till att säkerställa att fastigheterna besiktigas före köp och att besiktningarna håller hög kvalitet. Enligt lagen ska besiktningsmannen vara oberoende och pedagogisk och det är omfattande beskrivet vad en överlåtelsebesiktning ska innehålla. Danmark har en liknande ny lagstiftning.

Läs artikeln i Husbyggaren i sin helhet – “Dags att styra upp besiktningsmarknaden”

Aktuellt

Konsultdagarna 2024

Välkommen till Konsultdagarna 2024! I år kommer vi arrangera eventet på Sheraton hotel i Stockholm, den 21 november. Inbjudan är både för medlemmar samt icke-medlemmar. 

Läs mer »

Nyheter

AEEBC vårliga konferens

Den 23-24 maj var Utbildningsansvarig Linn Bessner, med på den vårliga konferensen med AEEBC. AEEBC grundades 1990 och representerar bygg- fastighets- och konstruktionsexperter inom Europa och

Läs mer »

Nytt poddavsnitt släppt

I senaste avsnittet hade jag ett samtal med Jonas Granberg, medlem i SBRs expertgruppstyrelse för entreprenadbesiktning. Samtalet handlade om Garantibesiktning. Vad innebär en garantibesiktning? När

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.