Christopher Ågren ordförande för nya gruppen Tekniska Specialister

Vi är glada att presentera Christopher Ågren som ordförande för SBRs nya expertgrupp Tekniska Specialister. Nedan följer Christophers presentation av sig själv.


Hej!

Christopher Ågren

Det ska bli väldigt roligt utöka mitt engagemang inom SBR i rollen som styrelseordförande och tillsammans med alla medlemmar bygga upp en ny expertgrupp för tekniska specialister. Jag är övertygad om att vi tillsammans, inom olika tekniska specialistgrupper, har en god möjlighet att påverka vår gemensamma bransch på ett bra sätt och föra utvecklingen framåt. Vi har mycket att lära av varandra och gränsöverskridande samarbete  premieras. Jag ser fram emot att träffa flera av SBR:s medlemmar när vi kan börja ses fysiskt igen.

Jag har i olika konstellationer arbetat inom i bygg och fastighetsbranschen sedan 14 års ålder. Mitt allra första jobb var inom fastighetsskötsel på ett hotell. Redan då tyckte jag att arbetet med fastigheter var spännande och blev nyfiken på att lära mig mer om fastigheter vilket senare ledde mig in på KTH och inriktningen byggteknik och hälsa. Det föll sig därför naturligt att jag sedan 2008 arbetat med utredningar av fel, brister och byggskador, mycket kopplat till bristande fuktsäkerhet och försämrad inomhusmiljö. Senaste åtta åren har mitt fokus varit att förvalta mina erfarenheter i det förebyggande arbetet, främst i rollen som fuktsakkunnig samt till viss del inom miljö och energifrågor.

Avslutade just en åtta årig anställning efter att de senaste tre åren arbetat som affärsområdeschef Sverige på Raksystem (fd: Dry-IT) inom området fuktsäkerhet. Mitt fokus har legat på att utveckla verksamheten internt samt hjälpt kunderna att bygga upp lönsamma affärer, tex genom ett proaktivt hållbarhetsarbete såväl inom deras organisationer som i projekten. Det har varit roligt och givande att vara en del av den gröna omställningen inom vår bransch. Vi har naturligtvis en lång resa kvar framför oss men vi är utan tvekan på rätt spår…

Har även engagemang i, och var med och startade upp en intresseförening vars uppdrag går ut på att driva utvecklingen av Branschstandarden ByggaF(Bygga Fuktsäkert)  framåt, tex genom att arbeta för att öka kunskapen om och engagemanget för hållbara byggprojekt och friska inomhusmiljöer.

Jag är väldigt tacksam att mitt arbete under åren och inom dessa olika roller har gjort det möjligt för mig att få en god insyn i byggprocessens olika led, dvs, från projektering till produktion, till eftermarknad och förvaltningsskedet. Detta har delvis varit möjligt tack vare att de kundkretsar som jag har jobbat med varit av varierande slag, dvs, byggherrar, byggentreprenörer, projektledarfirmor, produkttillverkare, hyresgäster,  utbildningsinstitut, vilket har hjälpt mig att även bygga upp ett brett nätverk inom branschen.

Just nu är jag med och startar upp ett fastighetsbolag tillsammans med ett gäng engagerade fastighetsutvecklare där vårt fokus ligger på att kombinera industriellt och klimatneutralt byggande och med affärsmässigt och samhällsnyttigt värdeskapande som målsättning.  I dagsläget arbetar vi med att utveckla ett holistiskt projektutvecklingskoncept som täcker hela fastighetsutvecklingsprocessen från idéfas till förvaltning och produkterna vi tillskapar ska generera långsiktigt attraktiva boenden och livsmiljöer. Ytterligare mervärden att nämna ur fastighetsägarperspektivet är att de fastigheter vi utvecklar kommer att uppfylla kraven för de högsta nivåerna av miljöcertifieringar samt villkoren grön finansiering.

Jag är 36 år gammal och bor i Stockholm med min sambo och 3-åriga son. Spenderar min fritid med familjen eller ute i löparspåret samtidigt som jag slukar mängder av ljudböcker, poddar och liknande. Har under större delen av livet haft ett intresse för psykologi, filosofi och personlig utveckling som jag mer än gärna reflekterar över tillsammans med andra människor över en kopp kaffe eller liknande.

Tveka inte att höra av dig till mig bara för ett trevligt samtal, nya samarbeten eller om vi som branschorganisation kan stödja dig, ny som befintlig medlem.

Allt gott//

Christopher Ågren

Styrelseordförande i expertgruppen för tekniska specialister

Aktuellt

Nyheter

Nytt poddavsnitt släppt

I senaste avsnittet hade jag ett samtal med Jonas Granberg, medlem i SBRs expertgruppstyrelse för entreprenadbesiktning. Samtalet handlade om Garantibesiktning. Vad innebär en garantibesiktning? När

Läs mer »

Artiklar på Hemnet

Från idag och 6 veckor framåt har vi flera olika artiklar uppe på hemnet.  Du finner dem via nedan länkar: Artikel om Dolda fel här.

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.