Brandskydd i BIM – Dags för nästa steg

Den svenska byggsektorn brottas sedan länge med till synes oöverstigliga problem. Vi bygger för dyrt, håller inte tidplaner och kvaliteten blir inte som förväntad. För brandskydd utgör detta en särskilt svår utmaning då ofta brandskyddsfrågor upplevs som fördyrande och försvårarande för produktionen samt de krav och förväntningar som ställs är otydliga och svåra att förstå. Vi menar att det idag, efter 60 år av stagnerad produktivitetsutveckling inom byggsektorn, finns goda tekniska förutsättningar för att vända trenden och verkligen ta ett språng mot framtiden. Det är dags att ta digitaliseringens möjligheter på allvar. Ingen annanstans än inom byggsektorn är detta tydligare där trycket från både industri och myndigheter särskilt pekar ut digitaliserat brandskydd som en förutsättning för säkra byggnader.

Läs hela artikeln på Husbyggaren här.

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 11/2020

I senaste numret av SBR nyhetsbrev kan du läsa om ny hemsida, digitala föredrag, nytt från Foyen samt om Konsultdagarna. Trevlig läsning! Du finner brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.