Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen skapar osäkerhet kring risken att påföras byggsanktionsavgift vid partiella startbesked

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd som kräver bygglov påbörjas innan startbesked har lämnats. Av förarbetena till Plan- och bygglagen framgår att ett startbesked även kan ges endast för vissa arbeten, så kallade partiella startbesked. En entreprenör kan då påbörja till exempel markarbeten även om startbesked för takkonstruktion inte erhållits. Frågan är därför om byggsanktionsavgift kan tas ut för åtgärder som påbörjas utöver de som meddelats genom ett sådant partiellt starbesked.

Läs hela artikeln här.

Aktuellt

Nyheter

Nytt poddavsnitt

I senaste avsnittet har vi ett samtal med Torbjörn Osterling om besiktning av plåt och tak. Vi fick även en historisk genomgång av bland annat

Läs mer »

Installation och funktionskontroll

Välkommen till en kostnadsfri digital föreläsning till dig som projektledare inom bygg och fastighet. Oscar Svenstedt, driver eget konsultbolag inom Installationssamordning, och arbetar till vardags

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.