Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen skapar osäkerhet kring risken att påföras byggsanktionsavgift vid partiella startbesked

Byggsanktionsavgift ska tas ut om en åtgärd som kräver bygglov påbörjas innan startbesked har lämnats. Av förarbetena till Plan- och bygglagen framgår att ett startbesked även kan ges endast för vissa arbeten, så kallade partiella startbesked. En entreprenör kan då påbörja till exempel markarbeten även om startbesked för takkonstruktion inte erhållits. Frågan är därför om byggsanktionsavgift kan tas ut för åtgärder som påbörjas utöver de som meddelats genom ett sådant partiellt starbesked.

Läs hela artikeln här.

Aktuellt

Nyheter

Nytt podavsnitt släppt!

I senaste avsnittet ställde jag frågor till Advokat och delägare Johan Bengtsson om vad som gäller för konsulter. Tex är muntliga avtal giltiga? Vad är

Läs mer »

KA-nytt nr 4/2022

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Läs hela utskicket här. 

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.