Digital föreläsning om Radioaktivt avfall

Då vi inte just nu har möjlighet att erbjuda några fysiska events kommer här en chans att delta på en digital föreläsning med SKB om radioaktivt avfall.

När: Onsdagen 3/6 kl 12.00-12.45

Hur: Vi använder oss av portalen StarLeaf, alla som anmäler sig kommer att få ett separat mail med inbjudan och instruktioner.

Kostnad: Kostnadsfritt.

Anmälan görs här senast 2/6, tipsa gärna dina kollegor eller andra i branschen.

 

SKB:s uppdrag är att på ett säkert sätt ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. I dag lagras kortlivat radioaktivt avfall i ett slutförvar, SFR, i Forsmark, och använt kärnbränsle förvaras i vattenbassänger i ett mellanlager, Clab, i Oskarshamn. För att på ett långsiktigt säkert sätt kunna ta hand om det radioaktiva avfallet behöver SKB bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och en inkapslingsanläggning, samt bygga ut det befintliga SFR. Det är tre världsunika byggprojekt med en drifttid som sträcker sig fram till 2090-talet.

Miljöingenjör Johan Molin och Jenny Rees, mervärden och samhällskontakter, berättar mer om SKB:s verksamhet och kommande byggprojekt.

Varmt välkommen!

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR