Annonser

Ordförande har ordet

Vydomk

SBR mot omvärlden.
SBRs Uppsalaavdelning arbetar tålmodigt vidare med att synliggöra SBR lokalt och regionalt. Vi har ambitionen att synas i media, givetvis hos våra samarbetspartners alla kategorier på arbetsmarknaden och i alla sammanhang där byggfrågor dryftas. Ingenjörernas vidareutbildning, teoretiskt genom SBR kursutbud och praktiskt genom mentorskap, har hög prioritet i vår lokala verksamhet. Vi önskar därför få kontakt med ingenjörer på fältet liksom nyutexaminerade högskoleingenjörer för att brädda kontaktnätet. Under åren har vi fått fin kontakt med Uppsala Universitet och deras Högskoleingenjörsprogram i byggteknik.

Avdelningen har 2009 startat en stiftelse för att årligen kunna dela ut ett stipendium till yngre personer verksamma eller blivande verksamma inom byggnadsområdet.

Förmedla SBR till dina kollegor och partners. Såväl byggingenjörer och tekniker alla kategorier är välkomna att söka medlemskap i SBR. Som medlem får du också förutom branschkontakter även andra förmåner som finns att läsa om på SBR hemsida. Även nyutexaminerade har en plats hos oss.

Byggandets framtid är också SBRs

Oskar Thörn
ordförande Uppsalaavdelningen

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR Uppsala