Annonser

Välkommen till SBR Uppsala

Uppsala universitet
Nordens äldsta universitet – grundat 1477.

Svenska Byggingenjörers Riksförbund är en ideell yrkesorganisation med kompetenskrav på sina medlemmar.

SBR – Byggingenjörerna ger tillgång till en tvärfacklig mötesplats för diskussion och fortbildning som tar sikte på att stödja medlemmarnas yrkesroller.

Medlemmarna representerar alla fack inom byggverksamheten. Förbundet medverkar i utredningar och remisser, anordnar symposier och träffar samt stödjer branschens vidareutbildning genom omfattande kursverksamhet.

Uppsalaavdelningen har ca 160 medlemmar och omfattar området från Enköping till Norrtälje. Som högskolestudent kan du ansöka om anslutning under studietiden.

SBR består av 27 lokalavdelningar över hela landet med kansli i Stockholm och har för närvarande ca 2600 medlemmar.

Uppsalaavdelningen har en hedersmedlem, Lennart Wågström. Lennart har även erhållit SBRs byggsten för hans arbete att starta upp och driva utbildningen av entreprenadbesiktningsmän.

Lokalavdelningen anordnar samkväm och nätverkande i form av studiebesök, informationsträffar och kurser.

Uppsalaavdelningen startade 1956 av några intresserade byggnadsingenjörer som ville träffas och utbyta erfarenheter.

Under åren har följande varit avdelningens ordföranden:

1956-1962 Sixten Jansson, avdelningens förste ordförande
1962-1971 Bengt Bergström
1971-1979 Lennart Wågström
1979-1997 Stig Lundqvist
1997-2000 Roger Carlsson
2000-2002 Peter Svensson
2002-2008 Dag Gustafsson
2008-2010 Sune Hemmingsson
2010-2011 Bo Bjerking
2011-2013 Lennart Wågström
2013-2015 Åsa Hedlund Lindqvist
2015-        Lars Sjölund

 

 

Här hittar du din lokala SBR byggingenjör ...

Söker du besiktningsmän, kontrollansvariga, konsulter eller andra byggexperter?

Sök enskild SBR ingenjör

Sök SBR medlemmar som angett specialistområde:
Byggkonsulter/specialister

Sök i SBR Uppsala

Annonser

ncc


bjerking

temagruppen

pedersen

Kalender

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR Uppsala