2018-10-05

SBR Skaraborg bjuder in till månadsmöte om den nya ellagen och elfordonens påverkan i samhället för fastighetsägare, projektering och byggande

SBR Skaraborg
inbjuder till månadsmöte med föredrag på temat om den nya ellagen.

Härmed har SBR i Skaraborg glädjen att inbjuda till oktober månads månadsmöte som kommer att behandla:

Ellagen
Den nya ellagen har nu gällt i drygt ett år och vi går igenom erfarenheterna av
tillämpningen av lagen och lämnar tips till er som är byggherrar, konsulter och
entreprenörer för er verksamhet. Det finns en del brister i säkerhetskulturen som
vi går igenom och visar hur detta visar sig i olycksfallsstatistiken. Ni får råd och
tips om hur branschen kan förbättra arbetet med säkerhetsfrågorna.

Elfordon – en ny utmaning
Dagens samhälle står inför en utmaning att projektera, bygga och förvalta
fastigheter och planera infrastrukturen pga den snabbt ökande användningen av
elbilar. Det är framförallt utbyggnaden av infrastrukturen med
laddningsmöjligheter som behöver hanteras och som berör fastighetsägare,
projektörer, entreprenörer och bilägare. Vi går igenom senaste nytt inom
området.

Vi kommer avsluta med en analys av solcellers möjligheter att bidra till
elförsörjningen kopplat till utvecklingen mot fossilfria bränslen.

Föreläsare:

Anders Wahll och Johan Rungberg från AEC.

Plats:

Högskolan Skövde, Hus E Sal E103.

Tid:

Tisdagen den 23 oktober. Kl 15.00 till ca kl. 18.00

Vi börjar med kaffe och kaka från kl 14.30 och avslutar med en macka och
lite mingel.

Kostnad:

SBR Medlem 1000 kr,
Ej medlem 1300 kr.
(Student på byggnadsingenjörsprogrammet HIS – gratis)

Anmälan:

Anmälan senast måndagen den 15 oktober till Carl
Beskow, email: infrakonsultcb@telia.com


Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR Skaraborg