BoKlok söker vikarierande Marknadskoordinator till Malmö

2018-10-26
Företag: Skanska
Placering: Malmö
Område: Bygg och anläggning

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska ochIKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris för alla. Tack varevåra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion ochkvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, Norge och Finland och ansvarar för helavärdekedjan från produktutveckling ända fram till inflyttning.

Kan du skriva målgruppsanpassade texter?

Är du van att arbeta i EPiServer?

Vill du ha stimulerande arbetsuppgifter,utvecklingsmöjligheter, ansvar och

engagerade arbetskamrater?

Då kan detta vara rätt tjänst för dig!

Vad innebär rollen som Marknadskoordinator på BoKlok?

I jobbet som Marknadskoordinator stödjer du projektenskundansvariga i deras arbete att skapa intressenter till våra BoKlok-projekt.Du håller intressenterna uppdaterade om projektens framskridande samt jobbarmed att projekten säljs på ett framgångsrikt sätt.

Som Marknadskoordinator ansvarar du för att projektensmarknadsplan tas fram, uppdateras och efterlevs. I ansvaret ingår också attvara kvalitetsansvarig för informations- och marknadsmaterial. Du är ävenbehjälplig till övriga BoKlok-funktioner när det gäller att ta frampresentationer och kommunikationsmaterial. I rollen ingår dessutom individuelltspecialansvar för olika funktioner/områden.

Du har många interna och externa kontakter i dittdagliga arbete, t ex med kundansvarig, projektledare, produktchefer,reklam-/mediabyråer och tryckerier.

I rollen ingår du i ett marknadsteam om 15 personer, varav 11 personer ärplacerade på huvudkontoret i Malmö. Som Marknadskoordinator är du en del avBoKloks marknadsgrupp som utgör marknadskommunikationsstab för den operativaverksamheten inom affärsutveckling, projektutveckling, projektledning,försäljning och efterservice. Marknadsstaben har hand om den svenskaövergripande marknadsföringen, både externt och internt.

Hur lång period är vikariatet?

Rollen som Marknadskoordinator är ett tidsbegränsatvikariat.

Vikariatet kommer att vara under tidsperioden januari2019 till januari 2020.

Du kommer att vikariera för en kollega som går påföräldraledighet.

Var kommer du att arbeta?

Placeringsort ärMalmö. Du reser inom ditt marknadsområde och resor till kontoret i Stockholm förekommerockså.

Vad kan BoKlok erbjuda dig?

På BoKlok får dumöjlighet att jobba tillsammans med kollegor med stort engagemang, och lära digväldigt mycket om vårt unika sätt att bygga lägenheter och radhus. Vi jobbartätt tillsammans i en öppen atmosfär där man får hjälp av sina kollegor för attuppnå målen i projekten. Samarbetet är något vi tror starkt på i BoKlok och vihar en ödmjuk inställning till utmaningar där det alltid finns möjlighet attlära sig av varandra. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i rollen somMarknadskoordinator och jobba väldigt brett med olika frågor.

Vem tror vi att du är?

För att trivas och lyckas i rollen somMarknadskoordinator har du lätt för att skapa kontakter och bygga relationer.Du är kommunikativ, trygg i dig själv, arbetar proaktivt och tar ett stortansvar. Dessutom är du duktig på att samordna och arbeta strukturerat ochsystematiskt.

I ryggen har du ett par års erfarenhet avmarknadsföring och är van vid att arbeta i projekt och möta deadlines. Vi troräven att du har högskoleutbildning eller liknande inommarknadsföring/kommunikation samt kunskap om lagar och regelverk kopplat tillmarknadsföring och annonsering.

Kan och är duktig på att skriva målgruppsanpassadetexter och producera allt ifrån PowerPoint presentationer till trycksaker ochannonser samt är en van beställare mot externa marknadsförings- ochkommunikationskonsulter och leverantörer såsom reklam-, media- och PR-byråer,tryckerier m fl. Du är social och serviceminded som person och trivs med att haansvar. Vidare kan du jobba självständigt och är flexibel ochlösningsorienterad.

Har du kunskap om konsumentlagstiftning ochentreprenadregelverk kopplat till bostadsutveckling och försäljning är detmeriterande.

Erfarenhet av marknadsföring/försäljning av bostäderär det mycket meriterande. Då vi jobbar mycket i verktyg som Adobe Photoshop/InDesign/Illustratoroch i webbpubliceringsverktyg, CRM-system och Officepaketet är ses även det somen fördel. Samma sak om du har erfarenhet av online marknadsföring –Sökmotoroptimering, Google Adwords och Content marketing.Annons

Fasticon
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR