Annonser

Ordförande har ordet

Christian Heiman från Kristianstad är ordförande i Kristianstadsavdelningen.
Jag har fått förtroendet att leda Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Kristianstadsavdelning som har verksamhetsområde innanför linjen Åhus-Simrishamn-Tollarp-Hässleholm-Osby-Olofström-Sölvesborg-Åhus.

Kristianstadsavdelningen är intressant att leda då det finns en stor växtkraft i området. Flera stora strategiska projekt pågår för fullt, bl.a. Hammarområdet, idrottsområde söder, nya badhuset i Kristianstad. Dessutom har man nyligen avslutat arenan, galleria boulevard, naturum, rådhus Skåne, Östra kommunhuset och Kristianstadslänken.

Välkommen till SBR Kristianstadsavdelningen

Svenska Byggingenjörers Riksförbund – SBR – Är en ideell yrkesorganisation med kompetenskrav på sina medlemmar. SBR ger tillgång till en tvärfacklig mötesplats för diskussion och fortbildning som tar sikte på att stödja medlemmarnas yrkesroller. SBR består av 2700 byggnadsingenjörer i Sverige! Detta är en otroligt stor kompetensbank och den har medlemmarna tillgång till!

Kristianstadsavdelningen består av cirka 70-talet Byggingenjörer SBR och är en av SBRs 27 lokalavdelningar.

Kristianstadsavdelningen är en aktiv lokal avdelning, vi anordnar intressanta kurser och föredrag för de aktiva medlemmarna inom avdelningen. Vi har också utbyte med angränsande lokalavdelningar.

Läs mer om aktuellt program under fliken Aktiviteter. Där finns även en del information och bilder från tidigare aktiviteter. Lokalavdelningen är aktiv och ordnar 3-4 olika aktiviteter i form av halv dags seminarier eller studiebesök.
Det kan beröra allt från entreprenadjuridik eller tätskiktsregler för våtrum samt studie besök på intressanta objekt inom vårt område.

SBR är ledande och kan visa vägen genom sin stora kompetens som finns samlad hos sina medlemmar!

Kristianstads avdelning har anordnat den förbundsstämma för SBR 2 gånger och senaste gången var 2014. Dessa arrangemang har utförts till stor glädje för lokalavdelningen och inte minst för övriga SBR:are som får besöka vår underbara del av Skåne!
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR Kristianstad