Annonser

Ordförande har ordet

Välkommen till Helsingborgavdelnings sida!

Just nu står vi och byggbranschen inför en ”byggboom”.

På marknaden saknas idag 5600 st byggkonsulter i Sverige för att tillgodose behovet av byggande. Enligt Boverkets prognos är behovet av nya bostäder fram till år 2025 de närmsta tio åren 710 000 st varav en större del, 440 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 88 000 bostäder.

För att matcha rådande högkonjunkturen med hållbarhet och kvalitet behövs kompetens och erfarenhet i branschen. Detta vill vi som är medlemmar inom SBR stå och verka för.

Helsingborgsavdelningens styrelse anordnar regelbundet kurser, informationsträffar, studiebesök och middagar mm. Håll utkik på hemsidan och mail från oss. Dessutom är SBR ett fantastiskt nätverk för erfarenhetsutbyte.

Som SBR medlem har du även tillgång till specialistgrupper och deras mallar, förmånliga försäkringar, rabatt på litteratur från Svensk byggtjänst, juridisk service mm.

Tidningen Husbyggaren är en tillgång för oss inom branschen. Har du idéer och uppslag till inlägg och artiklar kan du som SBR-medlem kontakta deras redaktion.

För dig som är ingenjör och ska bli ingenjör finns SBR karriär med mentorskap, talangprogram, möjlighet till praktik- och examensarbeten mm.

Hjälp oss gärna att knyta fler kvalificerade SBR-medlemmar, unga som gamla.

För 2018 års förbundsstämma har Helsingborgsavdelningen fått förtroende att stå värd för. Detta är vi stolta över.

Har du frågor som berör dig som SBR-medlem eller tips på kurser, informations mm så kontakta med någon inom styrelsen SBR Helsingborgsavdelningen.

Camilla Werme

Ordförande SBR Helsingborgsavdelningen

Tel +46 (730) 56 96 92

e-post: camilla@wermemarkbygg.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR Helsingborg