KA enligt PBL – Stockholm

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet m.m enligt Boverkets föreskrifter KA4 med ändringar tom KA5.

Kursinnehåll
Kursen ger kunskaper om bl.a.

  • PBL speciellt kap. 8, 9 och 10 i PBL.
  • Boverkets byggregler BBR 18 med ändringar t.o.m. BBR 29
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS 11
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
  • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Tentamen
I kursen ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.
Certifiering ingår inte.

Tentamen är via RISE (dvs fd SP) certifiering 

Föreläsare: Byggingenjör SBR Mats Löfgren

Datum

nov 06 - 09 2023

Mer info

Anmäl dig här

Platser

Elite Palace Hotel
Elite Palace Hotel, Stockholm
SBR

Arrangör

SBR
Telefon
08-462 17 90
E-post
info@sbr.se
Anmäl dig här

SBR:s webbplats använder cookies.