Fel i fastighet – Stockholm

Detta är en endagskurs i fel i fastighet som riktar sig till alla (besiktningsmän och andra ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen samt mäklare, försäkringshandläggare, försäkringsjurister och advokater) som kommer i kontakt med denna typ av fastighetsrättsliga frågeställningar.

Kursen syftar till att ge deltagarna en förståelse för felansvaret utifrån ett praktiskt perspektiv som grundar sig i domstolars bedömningar. Efter kurstillfället kommer deltagarna ha mer kunskaper om vad som utgör fel i fastighet, vad felansvaret innebär samt fastighetsmäklares och besiktningsmäns ansvar gentemot säljare och köpare.

Under dagen kommer nedan programpunkter att behandlas och föreläsning varvas med övningsexempel som bygger på verkliga rättsfall.

  • Vad som utgör fel i fastighet
  • Byggnormer och byggregler som har betydelse för felbedömningen
  • Påföljder som en köpare kan göra gällande när det föreligger fel i fastighet
  • Undersökningsplikten
  • Upplysningsplikten
  • Friskrivningar
  • Reklamation och preskription
  • Fastighetsmäklares och besiktningsmäns ansvar i förhållande till en köpare och säljare

Datum

apr 21 2023

Mer info

Anmäl dig här

Platser

Elite Palace Hotel
Elite Palace Hotel, Stockholm
Kategori
SBR

Arrangör

SBR
Telefon
08-462 17 90
E-post
info@sbr.se
Anmäl dig här

SBR:s webbplats använder cookies.