Studera till byggingenjör

ELIN WERME HAR LÄST DRYGT HÄLFTEN av den tre år långa utbildningen till husbyggnadsingenjör vid Jönköpings tekniska högskola.
Elin är en av SBR:s många anslutna och när Husbyggaren når henne för att ställa några frågor så berättar hon engagerat om stundande utlandspraktik och framtidsutsikter.

Hur kommer det sig att du sökte in till denna utbildning?
Eftersom jag länge varit intresserad av arkitektur, design, hållbart byggande och att jag gillar att lösa problem. Att dessutom ha två föräldrar inom byggbranschen som inspirerar mig påverkade definitivt valet.

När tar du examen och hur tror du att arbetsmarknaden ser ut då?
Med det generationsskifte som pågår och den arbetskraftsbrist som finns i byggbranschen idag så tror jag arbetsmarknaden kommer se bra ut när jag tar examen 2019. I vår utbildning jobbar vi mycket med BIM vilket är ett arbetssätt som tillämpas allt mer i branschen. Denna kompetens ger nya generationens byggingenjörer en fördel på arbetsmarknaden.

Inom vilket område fördjupar du dig, vad gör att du väljer denna profil?
På Jönköpings Universitet så kan vi välja att fördjupa oss inom Husbyggnadsteknik eller inom Väg- och vattenteknik. Jag har alltid haft ett öga för design och arkitektur så för mig blev valet husbyggnadsteknik självklart.

Som studerande till ingenjörn kan man ansluta sig till SBR och ta del av medlemsförmåner. Vilken nytta har du haft av att vara ansluten till SBR?
Kurslitteratur är en stor kostnad för oss studenter och som ansluten till SBR får jag rabatt på bygglitteratur på Svensk Byggtjänst och Studentlitteratur och har på så sätt minskat mina kostnader. SBR hjälper även studenter att hitta praktikplats. Innan jag bestämde mig för att göra min praktik internationellt så hade jag kontakt med SBR angående detta och fick hjälp att hitta företag som passade mig. SBR erbjuder även rådgivande personer inom byggbranschen, som man kan använda som ett bollplank vid idéer och problemlösning. Detta är inget jag har använt mig av ännu, men något som jag tänker att jag kommer ha användning av för examensarbetet.

Samhällsbyggnadsbranschen är vad man kallar en traditionellt
mansdominerad bransch. Hur ser det ut på din kurs, är genusfrågor något som finns med i kursplanen och diskuteras?
Även mina kurser är mansdominerade, genusfrågor är något
som nämnts men tyvärr inte diskuteras eller finns med i kursplanen.

Du kommer att göra din praktik utomlands, var och varför?
Jag ska göra praktik på företaget Atlas Industries i Ho Chi Minh, Vietnam, där jag kommer vara på Atlas olika ingenjörs-avdelningar
och bland annat arbeta med BIM. Jag väljer att göra min praktik utomlands dels för den kulturella upplevelsen men även för att öppna dörrarna för ett internationellt arbete i framtiden.

Vad vill du arbeta med fem år efter examen?
Efter fem år i byggbranschen är mitt mål att jobba som projektledare eller med produktutveckling hos ett företag som prioriterar miljöfrågor och hållbart byggande.

Fakta

Namn: Elin Werme

Ålder: 22 år.

Utbildning: Studerande till Husbyggnadsingenjör på Jönköpings tekniska högskola, Husbyggnad- & väg och vatten-teknik, byggingenjör, termin 4, år 2.

Fritidsintressen: Träning, mode och nya upplevelser

Annons

Fasticon
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR