Relining

Renoveringsbehovet ökar snabbt, åldern på installationerna i miljonprogrammets fastigheter överskrider i många fall den tekniska livslängden. För att minska kostnader och tidsåtgång har nya renoveringsmetoder introducerats. En alltmer förekommande renoveringsmetod är relining.

Relining ställer helt nya krav på besiktningsmannen jämfört med en konventionell entreprenadbesiktning. Branschföreningen Relining i fastigheter, BRiF erbjuder nu nedanstående endagsutbildningar.

Utbildningen är i första hand riktad till SBR – anslutna besiktningsmän samt konsulter och besiktningsmän med erfarenhet från uppdrag inom teknikområdet relining.

Utbildningen ger besiktningsmannen en ökad kunskap kring de renoveringsmetoder som finns, möjligheter och begränsningar samt handfasta råd kring relevanta frågor vid besiktningens genomförande.

 

Utbildningen genomförs på Scandic Triangeln, Malmö den 9/11 samt på Fagerudd, Enköping den 7/12

Utbildningen innehåller bl.a.

  • AMA – koder    Tillämpliga AMA koder, användning, tolkning och fördjupning
  • T25:2012         Handbok för TV inspektion av ledningar i fastighet, underlag för besiktning
  • Förarbeten      Rensning och rengöring – resultat, teknik och metoder
  • Renovering     Aktuella renoveringsmetoder – genomgång, metoder och färdigt resultat

Efter avslutad och godkänd tentamen erhålles kursdokumentation samt utbildningsintyg.

Kostnad för utbildningen är 5 500 exkl. moms.

Bindande anmälan görs på bifogad anmälningsblankett, anmälan till Malmö finner du här och anmälan till Enköping finner du här.

Utbildningen är efterfrågad och anmälningarna registreras i den ordning de kommer in.

Antalet deltagare är begränsat till 15 st.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR