Putsade fasader

Målet med kursen är att du ska få allmänt ökad kunskap genom en bättre förståelse för hur ett putssystem fungerar och vilka krav det ställer. Syftet med kursen är att du därefter ska kunna genomföra bättre projekteringar och bättre skadeutredningar.

Kursens innehåll:

Putsbruk: Sammansättning och egenskaper, egenskaper i färskt och hårdnat skede

Putsens historik

Putssystem: Samspel med underlag, beständighet

Moderna putssystem: Puts på isolering, puts på skivor

Enstegs- och tvåstegstätning

Projektering och utförande

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur putssystem sammansätts och fungerar, såväl projektörer, entreprenörer, och skadeutredare samt förvaltare.

 

Kursdatum 2019
22 oktober, Scandic Victoria Tower, Stockholm – Anmälan här

Kursavgift: 5 500 kr (SBR-medlem och ansluten 5 100 kr)

Kursledare: Byggingenjör SBR Sture Lindmark

Föreläsare Sture Lindmark är Teknologie doktor Byggnadsmaterial, f.d. Universitetslektor (Byggnadsmaterial) samt Skadeutredare med inriktning på fukt- och materialfrågor

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR