MER Anläggning 17

När förfrågningsunderlaget bygger på nya AMA Anläggning 17, finns MER Anläggning 17 (Mät- och ersättningsregler) för att reglera mängdförtecknade arbeten, samt tillkommande och avgående arbeten.

Mycket kan hända under entreprenadens gång
Entreprenadens omfattning ändras. Nya tekniska lösningar krävs. Stenblock eller otjänliga massor dyker upp. Beställaren och dennes konsulter måste ha kunskaper för att förteckna mängderna i kontraktet. Man måste också under entreprenaden reglera avgående och tillkommande mängder och arbeten i enlighet med regelsystemet. Entreprenören i sin tur bör känna till MER:s regelverk för att kunna göra riktiga kalkyler och bevaka sin rätt till kontraktsenlig ersättning.

Kursmål

Deltagaren får kännedom om hur mät- och ersättningsreglerna är uppbyggda.

Kursinnehåll

Vi går igenom de väsentliga delarna i MER. Dels de principer som gäller vid förteckning av mängder, mätning och ersättning av olika arbeten, dels de regler som brukar vålla de flesta diskussionerna och största extrakostnaderna. Vi tar även upp de viktigaste förändringarna gentemot tidigare utgåvor av MER.

Förkunskaper

Erfarenhet från tidigare AMA är bra men inget krav. Du behöver känna till och hitta i AB 04, ABT 06 och AMA Anläggning 17.

Övrig information

Tag med egna exemplar av AMA Anläggning 17, MER Anläggning 17 och RA 17 då dessa inte ingår i kursen. Dessa kan beställas via Svensk Byggtjänst 08-457 10 00 eller på Svensk Byggtjänst bokhandel. Där kan du även ”prova på” AMA online i 14 dagar, då förutsätter det att du har din padda eller dator med på kursen.

Kursen är i samarbete med EGA

Pris: 5 700 kr (SBR-medlem 5 130 kr)

Föreläsare: Civilingenjörerna Göran Kers, Patrik Roos, Bo Wahlquist, Robert Torstensson

Hösten 2020
Umeå, 10 september – Anmälan här
Stockholm, 16 september – Anmälan här
Malmö, 30 september – Anmälan här
Luleå, 8 oktober – Anmälan här
Göteborg, 22 oktober – Anmälan här
Falun, 5 november – Anmälan här
Stockholm, 18 november – Anmälan här
Linköping, 2 december – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR