LOU för byggentreprenader och konsulttjänster Grundkurs

Två lagar; LOU och LUF, styr merparten av den offentliga upphandlingen i Sverige. I den här ständigt aktuella endagskursen får du det senaste från rättssalen vad gäller LOU.

Kursmål

Efter kursen har du fått kunskap om hur regelverket för offentlig upphandling är upplagt, särskilt det som rör upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster. Du har fått en bild av hur det fungerar i praktiken, och hur LOU interagerar med standardavtalen på bygg- och konsultområdet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med regelverket, antingen som upphandlare, entreprenör eller konsult.

Kursinnehåll

  • Bakgrund och syfte med upphandlingsreglerna, de grundläggande principerna för offentlig upphandling.
  • Upphandlingsformerna i LOU och LUF – över och under tröskelvärdena.
  • Reglerna för ramavtal.
  • Ramarna för förfrågningsunderlaget.
  • Upphandlingens faser – skall-krav på anbudens form och innehåll, reservationer, kompletteringar och orena anbud.
  • Kvalificeringskrav – skall-kraven på anbudsgivarnas tekniska, yrkesmässiga och ekonomiska kapacitet.
  • Kriterier när anbud utvärderas.
  • Att avbryta en upphandling.
  • Tilldelningsbeslut, offentlighet och sekretess, överprövning, ogiltighetstalan och skadestånd.

Ny vägledande rättspraxis är i fokus. Vi gör hänvisningar till de relevanta standardavtalen och beställarstöden (AMA). Samtliga rättsfall som vi tar upp under kursdagen anknyter till bygg- och konsultsektorn.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Denna kurs genomförs i samarbete med EGA

Pris: 5 700 kr (SBR-medlem 5 130 kr) Vid digitalt klassrum utgår en rabatt på 15 %
Föreläsare: Advokaterna John Hane, Per-Ola Bergqvist, Christoffer Löfquist, Ann Liljedal och Hampus Ek.

Hösten 2020
Digitalt, 8 oktober – Anmälan här
Göteborg, 5 november – Anmälan här
Digitalt, 5 november – Anmälan här
Umeå, 10 november – Anmälan här
Malmö, 24 november – Anmälan här
Stockholm, 1 december – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR