LOU – Nyheter

Innehållet kommer att behandla de viktigast nyheterna i den nya upphandlingslagstiftningen. Fokus kommer att ligga på LOU men även LUF kommer att avhandlas. Exempel på vad som kommer att tas upp:

  • Nya upphandlingsförfaranden (såsom innovationsparterskap och dynamiska inköpssystem).
  • Förändrade bestämmelser avseende utvärdering och tilldelningskriterier.
  • Utökade möjligheter att ställa sociala krav och miljörelaterade krav.
  • Förändringar i bestämmelserna gällande ramavtal.
  • Förändringar av reglerna om tekniska specifikationer.
  • Ny kodifiering avseende ändring av kontrakt.

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med LOU.

Datum: Våren 2018
Plats: Scandic Victoria Tower, Stockholm
Kostnad: 3 900 kr (3 500 kr SBR-medlemmar)
Tid: 09.00-12.00
Föreläsare: Hedvig Lagrell

 

 

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR