Kontrollansvarig enligt PBL

Byggbild 2Grundkurs 4 dagar + inkl. tentamen
(Kurs anpassad efter Boverkets krav)

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet m.m enligt Boverkets regel BFS 2001:14 KA 4 med ändringar.

Kursinnehåll
Kursen ger kunskaper om bl.a.

  • Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 särskilt kontrollplan kap. 10 3-14§§, 189-21§§
    samt bygglovsprocessen kap. 9-10§§
  • Boverkets byggregler BBR 18 med ändringar t.o.m. BBR 26
  • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder EKS 10
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
  • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Tentamen
I kursen ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.
Certifiering ingår inte.

Tentamen är via RISE (dvs fd SP) certifiering

Pris: 15 900 kr (SBR-medlem 14 900kr)
Tentamen ingår i priset.

Pris för digital kurs: 
Pris: 13 100 kr (SBR-medlem 12 100 kr)
Tentamen ingår i priset.

Provavgift: 3 100 kr ( SBR-medlem 2 400 kr ) om ni endast vill delta vid tentamen, anmälan till tentamen görs här.

Föreläsare: Byggingenjör SBR Mats Löfgren

Datum: 

Digital kurs, 5-8 maj 2020 – Genomförd (Vi kommer dock inte kunna erbjuda tentamen vid ordinarie tillfälle utan återkommer så snart risken för Covid-19 har gått ner, det finns dock en möjlighet för dig att ändå skriva tentamen i anslutning till kursen. Det är om du tex via din kommun eller lärosäte får en tentamensvakt under det tillfälle du skriver. Vi kan då ordna så att tentamen kommer dig till handa.).

Helsingborg, Elite Hotel Marina Plaza, 12-15 oktober 2020 – Anmälan här

Stockholm, Elite Palace Hotel, 23-26 november 2020 – Anmälan här

Föreläsare:

Mats Löfgren är Byggingenjör SBR och sitter med i KA-gruppens styrelse som ordförande. Han har erfarenhet inom både nationella samt internationella uppdrag och har arbetat inom Sveriges största byggföretag. Mats håller i kurser för Kontrollansvariga enligt PBL samt är föreläsare på våra KA-symposium.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR