Fuktsäkerhetsprojektering

I Boverkets byggregler, avsnitt 6:5, anges att ”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. (BFS 2014:3).” och som allmänt råd anges att ”Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.” Det rekommenderas även att fuktsäkerhetsprojektering görs enligt metoden ByggaF. Men vad är fuktsäkerhetsprojektering? Vad innebär det, och hur gör man?

I den här kursen ger vi en introduktion till begreppet Fuktsäkerhetsprojektering där vi går igenom metodiken i ByggaF, repeterar den grundläggande fuktmekaniken, samt ger exempel på kvantitativ och kvalitativ fuktsäkerhetsprojektering med några konkreta exempel.

Kursen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med fuktsäkerhetsfrågorna, t.ex. som beställarens ombud eller som projektör, och därför behöver veta vad fuktsäkerhetsprojektering handlar om och syftar till.

Kursdatum 2019
23 oktober, Scandic Victoria Tower, Stockholm – Anmälan här

Kursavgift: 5 500 kr (SBR-medlem och ansluten 5 100 kr)

Kursledare: Byggingenjör SBR Sture Lindmark

Föreläsare Sture Lindmark är Teknologie doktor Byggnadsmaterial, f.d. Universitetslektor (Byggnadsmaterial) samt Skadeutredare med inriktning på fukt- och materialfrågor

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR