Entreprenadbesiktning, Steg 2 och tentamen

Entreprenadbesiktning_2

Det digitala kurstillfället kommer vara precis som en fysisk kurs fast den körs digital, kursdeltagarna kommer kunna följa med i föreläsarens presentationer, ställa frågor direkt samt diskutera med de andra deltagarna. 

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt en övningsuppgift som ni får efter steg 1, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken kring entreprenadbesiktning samt en genomgång av ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) inför tentamen. Tentamen sker i anslutning till Steg 2 kursen.

Efter genomförd steg 2 kurs samt godkänt prov kan, om vissa andra krav är uppfyllda, anslutning till godkänd eller certifierad besiktningsman sökas.

Läs mer om kraven för godkänd/certifierad BM  på vår hemsida på denna länk: Entreprenadbesiktningsgruppen.

Vi rekommenderar att ni går steg 1 innan steg 2.

Pris: 5 500 kr (SBR-medlem och ansluten 4 900 kr)

Digital kurs: 4 850 kr (SBR-medlem och ansluten 4 250 kr)

 

Hösten 2020
Göteborg, Elite Hotel Park Avenue, 18 september – Genomförd
Stockholm, Elite Palace, 22 september – Genomförd
Stockholm, Elite Palace, 1 oktober – Anmälan till kursen Anmälan till tentamen görs separat nedan
Helsingborg, Elite Hotel Marina Plaza, 3 november – Anmälan till kursen Anmälan till tentamen görs separat nedan
Stockholm, Elite Palace, 7 december – Anmälan till kursen Anmälan till tentamen görs separat nedan
Göteborg, Scandic Crown, 10 december – Anmälan till kursen Anmälan till tentamen görs separat nedan

Tentamenspris: 2 800 kr (SBR-medlem 2 300 kr)

Omprov ingår ej i priset.

Hösten 2020

Göteborg, Elite Hotel Park Avenue, 18 september – Genomförd
Stockholm, Elite Palace, 22 september – Genomförd
Stockholm, Elite Palace, 1 oktober – Anmälan till tentamen
Helsingborg, Elite Hotel Marina Plaza, 3 november – Anmälan till tentamen
Stockholm, Elite Palace, 7 december – Anmälan till tentamen
Göteborg, Scandic Crown, 10 december – Anmälan till tentamen

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR