Beskrivningsteknik Hus

Kursmål
Deltagaren får praktisk erfarenhet och fördjupade kunskaper i att upprätta tekniska beskrivningar.

Kursinnehåll
Vi blandar teori – allmän beskrivningsteknik – med att du får lösa övningsuppgifter tillsammans med övriga kursdeltagare.

Kursen omfattar:
• Samband mellan AMA och entreprenadregler, AB och AF
• Kunskaper om AMA och BSAB-systemet
• Kunskap om hur du använder AMA för att upprätta tekniska beskrivningar
• Kvalitetsstyrning
• Övningar som ger praktisk erfarenhet
• Rambeskrivningar
• Råd om formulering av text
• Ändringar och ÄTA

Förkunskaper
Erfarenhet från tidigare AMA är bra men inget krav. Det är också en fördel att känna till AB 04 och ABT 06 och ha viss erfarenhet av projektering.

Kursen arrangeras i samarbete med EGA.

Tag med egna exemplar av AMA Hus 18 och RA 18 då dessa inte ingår i kursen. Dessa kan beställas via Svensk Byggtjänst 08-457 10 00 eller på Svensk Byggtjänst bokhandel (medlemmar i SBR har rabatt på Byggtjänsts produkter). Där kan du även ”prova på” AMA online i 14 dagar, då förutsätter det att du har din padda eller dator med på kursen.

Kursledare
Marit Öhman

Kostnad: 5 700 kr (SBR medlemmar 5 130 kr)

Hösten 2019
Luleå, 9 oktober – Anmälan här
Linköping, 5 november – Anmälan här
Göteborg, 14 november – Anmälan här
Stockholm, 25 november – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR