Beskrivningsteknik Anläggning

Att skriva förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar kräver goda kunskaper i AMA, MER, AMA AF och AB/ABT.

Beställare och projektörer måste kunna hitta i AMA, förstå hur den är upplagd och ha en ingående kännedom om de regler som gäller för tekniska beskrivningar som refererar till AMA. Det är också viktigt med kunskap om kopplingen till mät- och ersättningsregler (MER). Man måste även ha insikt både i BSAB-strukturen och innebörden av texterna.

Med inblick i AMA och dess regelverk kan du förbättra de tekniska beskrivningarna. Det minskar riskerna och det tjänar både du och din uppdragsgivare på.

Kursmål

En kurs för dig som vill lära dig att på ett rationellt sätt upprätta tekniska beskrivningar av hög kvalitet. Kursen ger dig utökade kunskaper om den tekniska beskrivningens roll och du får råd om hur du använder AMA, praktiskt och teoretiskt.

Kursinnehåll

  • Grunderna i regelverket.
  • Hur du upprättar en teknisk beskrivning med AMA, RA och MER Anläggning som underlag.
  • Vad pyramidregeln och företrädesregeln är.
  • Hur mät- och ersättningsreglerna och de olika dokumenten fungerar, var för sig, ihop och hur de påverkar varandra.

I kursen varvar vi föreläsningar med grupparbeten.

Förkunskaper

Erfarenhet från tidigare AMA är bra men inget krav. Det är däremot en stor fördel att känna till och hitta i AB 04 och ABT 06.

Övrig information

Tag med egna exemplar av AMA Anläggning 17 och RA 17 då dessa inte ingår i kursen. Dessa kan beställas via Svensk Byggtjänst 08-457 10 00 eller på Svensk Byggtjänst bokhandel. Där kan du även ”prova på” AMA online i 14 dagar, då förutsätter det att du har din padda eller dator med på kursen. Kursen arrangeras i samarbete med EGA.

Kostnad:  10 700 kr exkl moms 9 630 kr ex moms för SBR-medlemmar
Föreläsare: Bo Wahlquist

Våren 2020
Stockholm, 1-2 april – Anmälan här
Göteborg, 5-6 maj – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR