BAS-P och BAS-U, grundkurs

Krav på utbildad BAS
Arbetsmiljöverket kräver att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. En BAS måste dessutom kunna styrka sin erfarenhet och kompetens.

Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U). Det gäller vid alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll.

Kursmål

Efter kursen vet du hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt. Du vet vilka risker som är vanliga och hur de kan förhindras. Du kan göra riskanalyser och upprätta arbetsmiljöplaner. BAS-P och BAS-U är två olika roller och har olika uppgifter men de har samma föreskrifter att arbeta efter. Därför det viktigt att de har vetskap om varandras roller. Vi går igenom bådas roller på denna utbildning.

Målgrupp

Byggherrar, som i utgångsläget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljösamordningen. Projektörer, projektledare, entreprenörer m fl. som kommer att ha uppgifter som BAS-P och BAS-U.

Kursinnehåll

  • Bakgrund och nyheter
  • Övergripande arbetsmiljölagstiftning
  • Vem har ansvar för vad under byggprojektet?
  • Metoder för hur du praktiskt lägger upp BAS-arbetet
  • Arbetsmiljö och straffrätt – vem straffas när något går fel?
  • Kursen avslutas med ett kortare kompetensprov (ej certifieringsgrundande)

Förkunskaper

Du ska ha praktisk byggerfarenhet och erfarenhet av beställarrollen. Det är önskvärt att du har översiktlig kunskap om relevanta föreskrifter enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Läs mer

För Arbetsmiljöverkets krav på Byggarbetsmiljösamordnare. Se AFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete och där särskilt 6 med tillhörande kommentarer sid 6, 37-39. Observera att, förutom utbildningsintyg, förutsätter Arbetsmiljöverket att du har en relevant utbildning och erfarenhet. Arbetsmiljöverket 1999:3

Se även Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare från Arbetsmiljöverket.

Om du är intresserad av att gå vidare och certifiera dig som BAS kan du skriva tentamen via oss.

Länk till hela byggbranschens säkerhetsutbildning www.safeconstructiontraining.se

Länk till Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Se även Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare från Arbetsmiljöverket.

Om du är intresserad av att gå vidare och certifiera dig som BAS kan du skriva tentamen via oss.

Denna kurs genomför SBR i samarbete med EGA.

Pris:  10 700 kr (SBR medlem 9 630 kr)
Vid digitalt klassrum utgår en rabatt på 15 %. Lunch och fika ingår ej. Kan ej kombineras med andra rabatter eller samarbetsavtal.

Föreläsare: Anna Källgården, Katarina Lidén, Evangelia Mitilinou,
Glenn Olofsson, Pia Öhrling

Hösten 2020
Umeå, 29-30 september – Genomförd
Digitalt, 14-15 oktober – Genomförd
Stockholm, 11-12 november – Anmälan här
Falun, 17-18 november – Anmälan här
Göteborg, 18-19 november – Anmälan här
Digitalt, 24-25 november – Anmälan här
Linköping, 24-25 november – Anmälan här
Eskilstuna, 1-2 december – Anmälan här
Digitalt, 3-4 december – Anmälan här
Stockholm, 8-9 december – Anmälan här
Malmö, 15-16 december – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR