BAS, Grundkurs

Från och med den 1 januari 2011 kräver Arbetsmiljöverket att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. BAS måste dessutom kunna styrka sin erfarenhet och kompetens.

Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering ( BAS-P) till färdigt utförande ( BAS-U), vid alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll. Finns brister i BAS kompetens eller lämplighet kan arbetsmiljöverket återföra arbetsuppgifterna till byggherren.

Arbetsmiljöverket anger personcertifiering som ett sätt att visa man har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs.

För byggherren innebär certifiering att han enklare kan välja en kompetent person, då denna är tredjepartsbedömd. Av samma orsak är certifiering en konkurrensfördel för konsulten och entreprenören.

Utbildningen vänder sig till blivande byggarbetsmiljösamordnare, projektledare, entreprenörer med flera. För byggherrar som ska utse BAS ger steg 1 kunskaper om vilka krav BAS ska leva upp till.

Denna kurs genomför SBR i samarbete med EGA.

Pris: 10 300 kr (SBR-medlem 9 270 kr) från våren 2019: 10 700 kr respektive 9 630 kr.
Kurs, steg 1+2: 13 600 kr (SBR medlem 12 590 kr) om ni går inom ett år
Föreläsare: Civilingenjör A Källgården, Jur kand H Paulun eller P Öhrling, E Mitilinou, G Olofsson, E Wall, P Cassel

Våren 2019
Stockholm, 22-23 januari – Anmälan här
Göteborg, 6-7 februari – Anmälan här
Uppsala, 12-13 februari – Anmälan här
Malmö, 12-13 februari – Anmälan här
Sundsvall, 20-21 februari – Anmälan här
Göteborg, 12-13 mars – Anmälan här
Stockholm, 20-21 mars – Anmälan här
Luleå, 20-21 mars – Anmälan här
Växjö, 27-28 mars – Anmälan här
Karlstad, 3-4 april – Anmälan här
Malmö, 9-10 april – Anmälan här
Stockholm, 24-25 april – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR