AMA Hus 18

Denna endagskurs tar upp nyheterna i AMA Hus 18 och de grundläggande reglerna
för tekniska beskrivningar enligt AMA-modellen.

I kursen tar vi upp de grundläggande reglerna, pyramidregeln, strukturen samt sambandet mellan AMA Hus 18 gentemot AMA AF 12 och AB 04 för tekniska beskrivningar enligt AMA-modellen. Vi går även igenom viktiga nyheter som finns i AMA Hus 18.

Kursmål

Målet med kursen är att du som projektör, entreprenör eller beställare ska få översiktig kunskap om hur du använder och tillämpar AMA Hus 18 i beskrivningar och hur du upprättar tekniska beskrivningar enligt den samt förstår dess koppling till entreprenadjuridiken.

Målgrupp

Grund- eller repetitionskurs för projektörer, entreprenörer och beställare som måste kunna hitta i och förstå uppbyggnaden av AMA.

Kursinnehåll

  • Uppbyggnaden och strukturen i AMA Hus 18, RA Hus 18, MER Hus och kodsystemet BSAB 96.
  • Hur olika handlingar fungerar tillsammans i förfrågningsunderlaget samt kopplingen mellan AMA Hus och AB/ABT, AMA AF och myndighetskrav.
  • Hur tekniska beskrivningar baserade på AMA Hus 18 upprättas.
  • Övning i upprättande av beskrivning.
  • Övergripande information om vilka förändringar som är genomförda i förhållande till tidigare versioner av AMA Hus och RA Hus.

Tag med egna exemplar av AMA Hus 18 och RA 18 då dessa inte ingår i kursen. Dessa kan beställas via Svensk Byggtjänst 08-457 10 00 eller på Svensk Byggtjänst bokhandel. Där kan du även ”prova på” AMA online i 14 dagar, då förutsätter det att du har din padda eller dator med på kursen.

Kursen arrangeras i samarbete med EGA.

Pris: 5 500 kr (SBR-medlem 4 950 kr) våren: 5 700 respektive 5 130 kr

Föreläsare: Byggingenjörerna SBR Tomas Thulin eller Marit Öhman

Datum hösten 2018
Stockholm, 13 december – Anmälan här

Datum våren 2018
Göteborg, 5 februari – Anmälan här
Stockholm, 14 mars – Anmälan här
Umeå, 27 mars – Anmälan här
Linköping, 3 april – Anmälan här
Malmö, 11 april – Anmälan här
Stockholm, 27 maj – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR