AMA Anläggning 17

Är du involverad i förfrågningsunderlag med tekniska beskrivningar för vägar, broar, ledningar, grundläggningsarbeten, m.m.? Då är AMA Anläggning det regelverk du behöver känna till och jobba efter. Beställare, projektörer och entreprenörer måste kunna hitta i och förstå uppbyggnaden av AMA. Syftet med AMA-systemet är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom gemensamma standarder, beskrivningar och anvisningar.

Kursmål

Efter kursen ska du ha fått förståelse för hur AMA Anläggning fungerar och hur den ska användas. Kursen ger också en bild av de förändringar som skett mellan AMA Anläggning 13 och 17.

Kursinnehåll

  • Genomgång av nya AMA Anläggning 17; förändringar jämfört med AMA Anläggning 13.
  • Introduktion till hur tekniska beskrivningar och mängdförteckningar upprättas.
  • Hur olika handlingar fungerar tillsammans i förfrågningsunderlaget. AMA Anläggnings koppling mot AB/ABT, AMA AF och lagstiftning.
  • Uppbyggnaden och strukturen i AMA Anläggning 17, RA Anläggning 17 och kodsystemet BSAB 96.

Förkunskaper

Det är en fördel att känna till och hitta i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Erfarenhet från tidigare AMA är inget krav, men det underlättar om du har det.

Övrig information

Tag med egna exemplar av AMA Anläggning 17 och RA 17 då dessa inte ingår i kursen. Dessa kan beställas via Svensk Byggtjänst 08-457 10 00 eller på Svensk Byggtjänst bokhandel. Där kan du även ”prova på” AMA online i 14 dagar, då förutsätter det att du har din padda eller dator med på kursen.

Denna kurs genomförs i samarbete med EGA

Pris: 5 700 kr (SBR-medlem 5 130 kr)
Föreläsare: Civilingenjörerna Göran Kers, Patrik Roos,  Bo Wahlquist, Krister Fredriksson eller Daniel Sundin

Våren 2020
Malmö, 3 februari – Genomförd
Linköping, 12 februari – Genomförd
Stockholm, 10 mars- Anmälan här
Umeå, 25 mars – Anmälan här
Göteborg, 1 april – Anmälan här
Karlstad, 22 april – Anmälan här
Stockholm, 26 maj  – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR