2016-10-18

Ordförandekonferensen 2016

Den 14-15 oktober arrangerade SBR den årliga ordförandekonferensen, denna gång på Scandic Continental i Stockholm.

Dag 1
Konferensen inledes av ordförande Lars Hedåker som hälsade lokalavdelningarnas representanter välkomna följt av en kort presentationsrunda. Björn Edebrand gick igenom vad som har hänt och vad som är på gång i SBR centralt med utgångspunkt i de fyra prioriterade områdena: kommunikation och marknad, expertgrupper, medlemsutveckling och utbildning.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på BI, höll i en föreläsning om hur byggbranschen ser ut om fem år. Björn talade mycket om att det de kommande 10 åren behövs byggas 700 000 nya bostäder och han talade m möjligheten till detta utifrån aspekterna personal, markmöjligheter samt pengar. Hittills under 10-års perioden har det byggts 55 000 nya lägenheter och den tillväxttakten har inte varit så hög sedan 80-talet. För att bygga bostäder i den planerade takten så skulle det behövas 40 000 årsarbetskrafter. De nya som utbildas och börjar i branschen och de som går i pension är ungefär lika många i dagsläget vilket innebär att detta är en stor utmaning. Vidare talade Björn även om den kommande digitalisering framöver i branschen och att detta kommer att ske i samtliga steg från start till färdigställande. Avslutningsvis talade Björn om vikten av att ha en säker arbetsmiljö och det är ett prioriterat område för BI, dels genom att förhindra olyckor samt genom att arbeta för en socialt säker arbetsmiljö.

Under sista punkten för dagen gick Linn Bessner igenom verksamhetssystemet, dokumentarkivet och verktyg för att underlätta i lokalavdelningarnas viktiga arbete.

Dag 2
Inleddes med grupparbeten där deltagarna skulle ge tips och idéer till varandra samt ge förslag på aktiviteter. Därefter gick vi igenom gruppernas förslag och idéer under ledning av Anders Hedén. Detta mynnade sedan ut i förslag, inriktning och hur vi kan utveckla SBR under kommande år samt vilka aktiviteter som ska genomföras till 2017 års ordförandeträff.


ordforandekonferensen-2016-5
ordforandekonferensen-2016-6 ordforandekonferensen-2016-2 ordforandekonferensen-2016 ordforandekonferensen-2016-3 ordforandekonferensen-2016-4 projektledning

 


Nyhetsarkiv

maj 2020
april 2020
mars 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augusti 2019
juli 2019
juni 2019
maj 2019
april 2019
mars 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR