Expertgruppernas symposier våren 2015

Datum är nu fastställda för ett flertal av vårens symposier. Certifierade och godkända BM skall delta i ett tvådagarssymposium vartannat år för att uppfylla kraven.

Entreprenadbesiktningssymposium – Malmö 17-18 mars, Stockholm 23-24 april

Fördjupning av regelverken för entreprenadbesiktning enligt föreskrifterna i AB, ABT samt ABS. Redovisning och diskussioner kring nya domar inom entreprenad. Nyheter i lagstiftning, m.m. En nyhet är granskning av utlåtanden.

Mer information och anmälan


KA-symposium – Stockholm 5-6 mars, Göteborg 7-8 maj

Symposierna omfattar bl a nyheter i bygglagstiftningen, erfarenhetsåterföring samt fördjupningsdel i aktuella ämnen i branschen. Fördjupningsdelen innehåller bl a annat diskussioner kring olika typer av uppdragsbekräftelse, egenkontroller, SBR-märkning samt erfarenhetsåterföring kring hantering av uppdragen som KA.

Mer information och anmälan


Överlåtelsebesiktningssymposium – Stockholm 28-29 januari, Västerås 22-23 april

Syftet med symposiet är att:
•utveckla besiktningsmännens kompetens
•utbyta erfarenheter mellan kollegor
•uppdatera besiktningsmännen om den juridiska situationen
•förmedla information om reklamationsärenden och gällande försäkringsvillkor
•förmedla information om Överlåtelsebesiktningsgruppens interna arbete
•utvärdera och bedöma enskilda besiktningsmäns utförda uppdrag m. m.

Mer information och anmälan

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 11/2020

I senaste numret av SBR nyhetsbrev kan du läsa om ny hemsida, digitala föredrag, nytt från Foyen samt om Konsultdagarna. Trevlig läsning! Du finner brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.