Fasadbränder, 6 februari, Helsingborg

SBR hälsar dig välkommen att deltaga i SBR:s brandutbildning i högaktuella ämnet FASADBRÄNDER

Datum: 6 februari 2018
Samlingsplats: Restaurang Smak, Florettgatan 24
Kurs: Konferenslokalen högst upp i Wihlborgs hus på Garnisonsgatan 23, Helsingborg (Berga industriområde nära Scandic Hotell).
Tid: 12-16.30 – med inledande lunch på närliggande Restaurang Smak
Föreläsare: Tommy Wågsäter och Nina Gustafsson FSD
Deltagarantal: Max 25 platser

Kursavgiften för SBR-medlem är 2 500 kr.
Kursavgiften för icke SBR-medlem 3 000 kr.
I avgiften ingår kursdokumentation, lunch samt eftermiddagsfika
Avgiften faktureras.

Kursinnehåll: 
Kursen vänder sig till bland annat konsulter inom A, K, Vent, El, entreprenörer, fastighetsägare samt verksamhetsutövare som vill få en övergripande kunskap och förståelse om Brand kopplat till både teori och praktik. Under kurstillfället kommer följande områden beröras:
• Exempel på fasadbränder, Greenfell Tower (London), Torch Tower
(Dubai)
• Greenfell Tower: orsak, konsekvens, efterföljderna
• Fasader – vilka brandkrav ställs enligt BBR?
• Brännbar isolering i yttervägg: Hur bygger vi i Sverige?
• Olika typer av fasadmaterial och tester. Vad innebär SP Fire 105?
• Skulle Greenfell Tower branden kunna inträffa i Sverige?
• Frågor

Öppna dialoger kommer givetvis att uppmuntras vid kurstillfället

Skicka gärna också in frågeställningar som ni skulle vilja ha ”svar” på. I mån av tid och
att frågan generellt är praktiskt intressant kommer vi gå igenom sådana insända frågor.

Anmälan görs till jonas.viberg@elinco.nu senast 2018-01-22 med ämne: Fasadbränder 2018. Ange hur många du anmäler.

Skicka gärna ut inbjudan till era kollegor

Villkor: Kursanmälan är bindande. Avbokning kan ske 2 veckor före kursstart utan kostnad.Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften.
Betalningsvillkor 30 dagar, faktureras efter genomförd kurs. Vid förhinder har du alltid rätt att skicka ersättare.

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR