Fallskydd, 7 maj, Helsingborg

SBRs lokalavdelning i Helsingborg hälsar dig välkommen att deltaga i SBR:s utbildning i FALLSKYDD, aktuellt för alla besiktningsmän o.d. som arbetar/vistas på höjder över 2 meter

Plats: Samling: Restaurang Smak, Florettgatan 24

Kurs: Konferenslokalen högst upp i Wihlborgs hus på Garnisonsgatan 23, Helsingborg (Berga industriområde nära Scan-dic Hotell).

Tid: Måndagen 7 maj 2018, 8-12 – med efterföljande lunch på närliggande Restaurang Smak

Föreläsare: Christer Bodén

Deltagarantal: Max 20 platser

Kursavgiften: för SBR-medlem är 2500 kr, för icke SBR-medlem 3000 kr.
I avgiften ingår kursdokumentation, lunch samt eftermiddagsfika
Avgiften faktureras.

Anmälan: Görs här senast den 16 april. Skicka gärna inbjudan till era kollegor.

FALLSKYDD – Kursinnehåll

Skicka gärna in frågeställningar som ni skulle vilja ha ”svar” på. I mån av tid och att frå-gan generellt är praktiskt intressant kommer vi gå igenom sådana insända frågor.

Villkor: Kursanmälan är bindande. Avbokning kan ske 2 veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften.
Betalningsvillkor 30 dagar, faktureras efter genomförd kurs. Vid förhinder har du alltid rätt att skicka ersättare.

Med vänlig hälsning
SBR Byggingenjörerna AB

Jonas Viberg
0706-396465

Sekreterare Helsingborgsavdelningen

www.sbr.se/helsingborg

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR