Årsmöte, 21 mars, Helsingborg

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  TORSDAGEN DEN 21 MARS

Mötet hålls i SWECOs lokaler på Knutpunkten, kl. 18.00. Vi samlas 17.45 nedanför rulltrapporna till båtarna.

Efter mötet går vi till båtarna och intar middag tillsammans på Aurora, avgång 19.10.

Observera att om vegetarisk mat önskas anges detta i anmälan.

Observera att ID-handling medtages.

Anmälan görs senast 7 mars.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars, skickas till:

jonas.viberg@elinco.se

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen SBR Helsingborg

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR