Annonser

Styrelsen

Ny styrelse 2017

Avdelningens kontaktperson i förbundsstyrelsen:
Vakant

Ordförande:
Lars Sjölund
lars.sunnerstabygg@telia.se

Vice ordförande:
Martin Bjerking
0706-104 444
martin@bobjerking.com

Ledamot, sekreterare:
Oskar Thörn
0733-425 885
oskar.thorn@independia.se

Ledamot, kassör:
Bert Lambeck
018-32 45 20
berlam@swipnet.se

Ledamot:
Magnus Skoglund
0723-355 550
info@trygghetsbesiktning.se

Ledamot:
Patrik Sundelius
010-211 81 83
patrik.sundelius@bjerking.se

Suppleanter:

Åsa Hedlund Lindqvist
070-640 10 19
asa@hedbybe.se

Johan Westermark
070-795 90 50
johan.westermark@Bjerking.se

Jenny Nilsson
070-885 84 80
jenny.nilsson@termagruppen.se

Revisor:
Dag Gustafsson
070-569 39 98

Revisorsuppleant:
Maria Styffe
018-17 08 47

Valberedning:
Dick Söderholm (sammankallande)
070-587 65 10
dick@aspidistra.se

Lars-Gunnar Svanäng
070-146 27 50
lgs@a-sidan.se

Stiftelsen:
Anette Benkowski (ordf)
Bert Lambeck (kassör)
Sune Hemmingsson
Dick Söderholm (sekreterare)

Adjungerade i styrelsen
Dick Söderholm, klubbmästare
Sune Hemmingsson, dito
Lennart Wågström, hedersmedlem

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR Uppsala