2017-05-13

Årsmöte 2017 inkl protokoll

PROTOKOLL:SBR_2016_årsmöte_skaraborg

KALLELSE

I enlighet med årsprogrammet kallas medlemmarna i SBR:s Skaraborgsavdelning till
Årsmöte.

Onsdagen den 25 januari 2017, kl. 18.00

Plats: Werners Gourmetservice, Kämpagatan 3 i Skara.

Efter årsmötet får vi en presentation av Werners Gourmetservice med efterföljande middag som styrelsen beställt. Hör av er om ni har speciella önskemål eller allergi.

Samling: innanför entrén.

Svar om deltagande lämnas senast måndagen den 18 januari till

Carl Beskow infrakonsultcb@telia.com
Tfn 0768-34 84 66

Välkomna!

Vi vill passa på och önska er alla en God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen

Bifogas: Dagordning.

PS gå gärna in på SBR´s hemsida och uppdatera era kontaktuppgifter

SBR:s Skaraborgsavdelning.

Dagordning, årsmöte 25 januari 2017

1 Val av ordförande, sekreterare, två justeringsmän samt två rösträknare för årsmötet.

2 Anteckning av närvarande

3 Fastställande av röstlängd

4 Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt reglerna.

5 Styrelsens verksamhetsberättelse.

6 Revisorernas berättelse

7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8 Styrelsens propositioner

Medlemsavgift 2017
Styrelsearvode för 2017
Verksamhetsinriktning för 2017
Förslag till budget för 2017
Antal styrelseledamöter för 2017

9 Val av styrelse för 2017

10 Val av revisorer för 2017

11 Val av representanter till förbundsstämman 2017, jämte suppleanter enligt förbundets stadgar.

12 Val av valberedning med sammankallade och suppleanter.

13 Övriga frågor

14 Avslutning.

Styrelsen


FACEBOOK
GOOGLE
http://sbr.se/skaraborg/nyheter/arsmote-2017/">
TWITTER
LINKEDIN
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR Skaraborg