Om SBR

SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) är en ideell yrkesorganisation.

Vi utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbetet. Vi främjar också kontakter och erfarenhetsutbyte ingenjörer emellan samt erbjuder medlemsförmåner. Vidare marknadsför vi våra medlemmar.

Förbundet bildades 1951 och har idag cirka 2 800 medlemmar. Det finns 27 lokalavdelningar över hela landet och ett centralt kansli i Stockholm.

SBRs medlemmar arbetar i eller för bygg- och fastighetsföretag, i offentliga verksamheter, organisationer och på högskolor. De är konsulter, projektörer, arbetsledare, platschefer, projektledare, entreprenörer, besiktningsmän, kontrollansvariga, utbildare eller andra specialister, samt studenter. Många SBR-medlemmar är egenföretagare.

Vi har en omfattande kurs- och utbildningsverksamhet samt arrangerar studieresor/besök, seminarier och medlemsträffar.

SBRs spetskompetens är samlad i tre expertgrupper med ansvar för utbildning, symposier och kvalificerad rådgivning i byggfrågor. Expertgrupperna är också remissinstanser och medverkar i olika offentliga organ. SBRs Expertgrupper

SBR ger ut branschtidningen Husbyggaren och utdelar utmärkelsen Byggstenen.

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR