Kursen Lås- och utrymning 11 maj

Här kommer en resumé från SBR´s lokala kursdag Lås- och utrymningsvägar

– ett komplext och högaktuellt ämne

Kursen Lås- och utrymningsvägar den 11 maj i Luleå lockade 14 deltagare som under en dag fick lära sig mer om detta högaktuella ämne. Deltagarna bestod av entreprenörer, projektörer, besiktningsmän och fastighetsägare. föreläsare Tommy Sköld redogjorde för lagar och regler, skydds- och låsklasser, krav på utrymningsvägar, beslagning och mycket mer. Den komplexa frågan om hur man skyddar sig från intrång men ändå ska kunna utrymma på ett enkelt sätt diskuterades under dagen och olika tekniska lösningar presenterades.


FACEBOOK
GOOGLE
http://sbr.se/norrbotten/nyheter/kursen-las-och-utrymning-11-maj/">
TWITTER
LINKEDIN
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR Norrbotten