Annonser

Ordförande har ordet

Med fortsättning mot en utvecklande byggnation i vår region har vi nu kommit in i verksamhetsåret 2018 / 2019 för SBR Malmöavdelningen. Öresundsregionen är i ständig utveckling med en stark expansion inom byggområdet. Detta är en positiv och drivande faktor för att fler och spännande byggprojekt planeras och genomförs. Kommuner, näringsliv, kunskapsutbildare, fastighets- och byggbolag är aktörer som i samverkan har stor betydelse för denna utveckling. Nyckelord som klimat- och energismart byggande och förvaltning i ett hållbarhetens perspektiv är genomgående i och för hela processen.

Vi som SBR-medlemmar har alla en aktiv roll som behövs i denna fortlöpande process. Detta för att bistå och vara en ingenjörsmässig resurs inom anläggnings-, bygg- och installationstekniken. En stark regional expansion efterfrågar därmed ett brett utbud av tjänster inom SBR-ingenjörernas verksamhetsområden. Medverkan i tidiga skeden med utredningar och planeringar för byggprojekt till besiktningar av färdiga byggnationer och sedan ett fortsatt engagemang med arbete under förvaltningsfasen är en väsentlig tillgång med många möjligheter inom de områden vi verkar. Andra områden är alla fastighets- och överlåtelsebesiktningar. Så här finns hopp en god framtid med många utmaningar och möjligheter.

Vi som medlem i SBR – Sveriges Byggingenjörers Riskförbund – ska Malmöavdelningen tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen inom vårt geografiska område. Detta gör vi genom att i samarbete utveckla kompetenser och kvalitet på de tjänster som tillhandahålls av byggingenjörerna inom de olika verksamhetsområdena. Vi i styrelsen hoppas att du känner en fortsatt samhörighet för det förtroende som branschen har för SBR-anslutna medlemmar. Det är vår uppgift att utveckla denna på ett lika bra sätt som regionens och byggbranschens utveckling. Kompetenser med hög kvalitet kan tillgodose dessa behov. Vi värnar om mycket goda kunskaper för beräkningar, projektering och värderingar av tekniska lösningar som bygger på hållbara produkt- och systemval.

Vi har mycket bra samarbete med Malmö Högskola där vi oftast har våra medlemsmöten.

 

Kom ihåg!

Kom ihåg att anmäla eventuell adressändring, mailkontakt mm. till SBR´s kansli som du hittar på hemsidan.

Hjälp oss att knyta fler kvalificerade SBR-medlemmar. Ansökan sker via hemsidan.

Tidningen Husbyggaren är en tillgång för oss inom branschen. Har du idéer och uppslag till inlägg och artikel kan du som SBR-medlem kontakta deras redaktion.

Har du frågor som berör dig som SBR-medlem eller tips på ämnesrubriker till våra medlemsmöten – så tag kontakt med någon inom styrelsen SBR-Malmöavdelningen.

Henrik Hammar

Ordförande SBR-Malmöavdelningen

Tel 0709-719693

e-post: henrik.hammar@outlook.com

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR Malmö