BoKlok söker Produktionschef till Malmö

2018-09-11
Företag: Skanska
Placering: Malmö
Område: Bygg och anläggning

Vi söker en Produktionschef till Malmö

BoKlok är ett boendekoncept utvecklatav Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris föralla. Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design,funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, Norge och Finland ochansvarar för hela värdekedjan från markanskaffning och produktutveckling ändafram till inflyttning.

Vad innebär Produktionschefsrollen på BoKlok?
Som Produktionschef på BoKlok driver du hela arbetet ute på byggarbetsplatsfrån byggprojektering till slutbesiktning och 6-månaders besiktning. Du sertill att arbetsplatsen uppfyller våra högt ställda förväntningar på miljö,arbetsmiljö och säkerhet samt att projektet under byggtiden genomförs enligttidplan med god ekonomi. Produktionschefsrollen innebär att du jobbar medprojektteamet, underentreprenörer, myndigheter och andra aktörer.

Största delen av din tid kommer du att vara på de olika byggarbetsplatserna duansvarar för. Därtill har du även en del administrativa arbetsuppgifter såsomekonomiuppföljning, planering, avtalsförhandlingar och avtalsskrivningar.

Då samarbete är viktigt så har dumöjlighet att träffa andra produktionschefer från hela BoKlok och utbytaerfarenheter.


Var kommer du att jobba?

Placeringsort är i vårtmarknadsområde Öresund och du utgår ifrån Malmö. I rollen kommer du attjobba i Skåne.

Vad erbjuder BoKlok?
På BoKlok får du möjlighet att jobba tätt tillsammans i projektteam och attvara delaktig i hela processen från projektidé till genomförande. Vi jobbartätt tillsammans med en öppen atmosfär där man får hjälp av sina kollegor föratt uppnå våra mål i projekten. Samarbetet är något vi tror starkt på i BoKlokoch man ska känna att man har kul tillsammans med sina kollegor.

Vem tror vi att du är?
En person som är prestigelös och som gärna hjälper och tar hjälp av dinakollegor. Du har vana av att hantera många ärenden i högt tempo och att hittalösningar samt av att genomföra projekt på utsatt tid, med hög kvalitet, god lönsamhetoch med stort säkerhetsfokus. Som person är du strukturerad och drivande iprojekten och har en förmåga till rak kommunikation. I Produktionschefsrollenpå BoKlok jobbar du med våran unika byggprocess där du får en bred förståelseför hela byggprocessen och du har ett intresse av att ständigt lära dig mer.

Vi tror att du har några år erfarenhet somproduktionsledare/arbetsledare och vill ta steget vidare och få en ökadförståelse för byggprocessen. Du har en utbildning som byggingenjör eller motsvarande.Välkommen till oss på BoKlok!Annons

Fasticon
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR