Kravspecifikation för gruppmedlemskap – KA gruppen

– Vara certifierad, nivå N eller K, för ”Kontrollansvarig enligt PBL”

– Ha godkänd ingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning

– Ha minst 2 års utövande av självständig väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet

– Ha god kunskap om bygglagstiftning, kvalitetssystem och kvalitetssäkring

– Vara Plus-medlem i SBR

– Delta vid minst två tillfällen under en femårsperiod i ett symposium anordnat av SBRs KA-grupp

– Inneha godkänd konsultansvarsförsäkring

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR