Relining

Renoveringsbehovet ökar snabbt, åldern på installationerna i miljonprogrammets fastigheter överskrider i många fall den tekniska livslängden. För att minska kostnader och tidsåtgång har nya renoveringsmetoder introducerats. En alltmer förekommande renoveringsmetod är relining.

Relining ställer helt nya krav på besiktningsmannen jämfört med en konventionell entreprenadbesiktning. Branschföreningen Relining i fastigheter, BRiF erbjuder nu nedanstående endagsutbildning.

Utbildningen är i första hand riktad till SBR – anslutna besiktningsmän samt konsulter och besiktningsmän med erfarenhet från uppdrag inom teknikområdet relining.

Utbildningen ger besiktningsmannen en ökad kunskap kring de renoveringsmetoder som finns, möjligheter och begränsningar samt handfasta råd kring relevanta frågor vid besiktningens genomförande.

Utbildningen innehåller bl.a.

  • AMA – koder    Tillämpliga AMA koder, användning, tolkning och fördjupning
  • T25:2012         Handbok för TV inspektion av ledningar i fastighet, underlag för besiktning
  • Förarbeten      Rensning och rengöring – resultat, teknik och metoder
  • Renovering     Aktuella renoveringsmetoder – genomgång, metoder och färdigt resultat

Efter avslutad och godkänd tentamen erhålles kursdokumentation samt utbildningsintyg.

 

 

Nya datum för 2018 ännu inte satta

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR