ÖB-Symposium

Symposiet vänder sig till personer som arbetar med Överlåtelsebesiktningar.
Medlemmar i SBRs Överlåtelsebesiktningsgrupp skall minst vartannat år delta i ett tvådagars symposium som anordnas av gruppen för Överlåtelsebesiktning. Ullberg ÖB maj

Syftet med symposiet är att:

  • utveckla besiktningsmännens kompetens
  • utbyta erfarenheter mellan kollegor
  • uppdatera besiktningsmännen om den juridiska situationen
  • förmedla information om reklamationsärenden och gällande försäkringsvillkor
  • förmedla information om Överlåtelsebesiktningsgruppens interna arbete
  • utvärdera och bedöma enskilda besiktningsmäns utförda uppdrag m. m.

Symposierna leds av Överlåtelsebesiktningsgruppens ordförande samt gruppens juridiska representant. Dessutom deltar externa föreläsare från branschen och samarbetspartners.

Symposierna vänder sig till både certifierade och godkända besiktningsmän i SBRs Överlåtelsebesiktningsgrupp. Anmälan stänger 10 dagar före symposiestart.

Pris: 11 800 kr (10 400 kr SBR Medlem)
Avgift för SBR-medlemmar med ÖB-försäkring hos SBR är 9 400 kr.
Föreläsare: Byggingenjör SBR Jan Ullberg och gästföreläsare


Göteborg

Datum: 14-15 februari 2018
Plats: Scandic No 25
Tid: Vi börjar den 14 februari kl: 9.00 och avslutar den 15 februari ca kl: 16.00. Den 14 februari serveras gemensam middag efter dagens symposium.

I avgiften ingår kursmaterial och förtäring, ej resa eller logi.

Genomförd


Stockholm

Datum: 14-15 mars 2018
Plats: Scandic Victoria Towers
Tid: Vi börjar den 14 mars kl: 9.00 och avslutar den 15 mars ca kl: 16.00. Den 14 mars serveras gemensam middag efter dagens symposium.

I avgiften ingår kursmaterial och förtäring, ej resa eller logi.

Genomförd

 

NYA DATUM FÖR HÖSTEN 2018 KOMMER UNDER APRIL MÅNAD

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR