MER Anläggning 17

Vid arbeten där förfrågningsunderlaget bygger på nya AMA Anläggning 17, regleras mängdförtecknade liksom tillkommande och avgående arbeten enligt de nya mät- och ersättningsreglerna MER Anläggning 17.
Mycket kan hända under entreprenadens gång Entreprenadens omfattning ändras. Nya tekniska lösningar krävs. Stenblock eller otjänliga massor dyker upp. Beställaren och dennes konsulter måste ha kunskaper för att förteckna mängderna i kontraktet. Man måste också under entreprenaden reglera avgående och tillkommande mängder och arbeten i enlighet med regelsystemet. Entreprenören i sin tur bör känna till MER:s regelverk för att kunna göra riktiga kalkyler och bevaka sin rätt till kontraktsenlig ersättning.

Kursmål
Deltagarna får kännedom om hur mät- och ersättningsreglerna är uppbyggda.

Kursinnehåll
Vi går igenom de väsentliga delarna i MER. Dels de principer som gäller vid förteckning av mängder, mätning och ersättning av olika arbeten, dels de regler som erfarenhetsmässigt vållar de flesta diskussionerna och största extrakostnaderna. Vi tar även upp de viktigaste förändringarna mot tidigare utgåvor av MER.

Förkunskaper
Erfarenhet från tidigare AMA är bra men inget krav och det är en fördel att känna till och hitta i AB 04, ABT 06 och AMA Anläggning 13.

Denna kurs genomför SBR i samarbete med EGA.

Pris: 5 500 kr (SBR-medlem 4 950 kr)

Föreläsare: Civilingenjörna G.Kers, P Roos, D. Sundin eller Redaktör B.Wahlquist.

Våren 2018

Malmö, 6 februari – Inställd
Stockholm, 8 februari – Genomförd
Örebro, 15 februari – Anmälan här
Göteborg, 28 februari – Inställd
Kalmar, 7 mars – Anmälan här
Skellefteå, 22 mars – Anmälan här
Sundsvall, 11 april – Anmälan här
Stockholm, 19 april – Anmälan här
Kiruna, 25 april – Anmälan här

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR