LOU för byggentreprenader och konsulttjänster

Grundkurs

Denna kurs riktar sig till dig som kommer i kontakt med regelverket – som upphandlare, entreprenör eller konsult – och fokuserar särskilt på upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster.

Kursinnehåll
• Bakgrund och syfte med upphandlingsreglerna. De grundläggande principerna för offentlig upp-handling och deras tillämpning
• Upphandlingsformerna i LOU och LUF – över och under tröskelvärdena
• Rätten att förhandla vid offentlig upphandling och utrymmet när rätten föreligger
• Reglerna för ramavtal
• Ramarna för förfrågningsunderlagets utformning, särskilt om begreppet ” eller likvärdigt”
• Upphandlingens faser – skall-krav, reservationer, kompletteringar och orena anbud

Denna kurs genomför SBR i samarbete med EGA

Pris: 5 500 kr (SBR-medlem 4 950 kr)
Föreläsare: Advokaterna John Hane, Per-Ola Bergkvist, Christoffer Löfquist eller Hampus Ek.

Hösten 2018

Göteborg, 2 november – Anmälan till kursen
Stockholm, 20 november – Anmälan till kursen

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR