LOU – Nyheter

Innehållet kommer att behandla de viktigast nyheterna i den nya upphandlingslagstiftningen. Fokus kommer att ligga på LOU men även LUF kommer att avhandlas. Exempel på vad som kommer att tas upp:

  • Nya upphandlingsförfaranden (såsom innovationsparterskap och dynamiska inköpssystem).
  • Förändrade bestämmelser avseende utvärdering och tilldelningskriterier.
  • Utökade möjligheter att ställa sociala krav och miljörelaterade krav.
  • Förändringar i bestämmelserna gällande ramavtal.
  • Förändringar av reglerna om tekniska specifikationer.
  • Ny kodifiering avseende ändring av kontrakt.

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med LOU.

Datum: 12 oktober
Plats: Scandic Victoria Tower, Stockholm
Kostnad: 3 900 kr (3 500 kr SBR-medlemmar)
Tid: 09.00-12.00
Föreläsare: Carl Fläring

Anmälan görs här

 

Carl Fläring är advokat och arbetar inom områdena Entreprenad och LOU.

Carl Fläring är advokat och arbetar inom områdena Entreprenad och LOU.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR